دی ۰۶۱۳۹۷
 

مجموعۀ کامل مناظرۀ نوشتاری بین من و دکتر محمدمهدی اردبیلی بر سر نقد رئالیسم فلسفی.

فایل pdf را از اینجا بارگیری کنید:

بی‌راهۀ_نقد_زئالیسم

close
HomepageHomepage