دربارۀ این وب‌سایت

 

این وب‌سایت دربرگیرندۀ گفتارها و نوشتارهای من است در و دربارۀ فلسفه. مطالبی که در ابتدا چونان قطره‌هایی به‌ظاهر (و حتی به‌واقع) پراکنده در کنار هم نشسته‌اند، اما آرام‌آرام و با افزوده شدن بر تعدادشان، در جاهایی به یکدیگر پیوند می‌خورند و جریان‌های کوچکی را شکل می‌دهند که خود باز به پیوند‌های بیش‌تری می‌انجامد تا در نهایت از خلال این اتصالات و جریان‌های کوچک طرحی کلی خود را به‌مرور نمایان سازد.
حامد صفاریان

کانال تلگرام: ایدئالیسم آلمانی

مشاور وب: کاویانی آنلاین

close
HomepageHomepage