مهر ۰۱۱۳۹۹
 
ایدۀ ‹خوب› به‌مثابۀ یگانگیِ بود و باید در منطقِ هگل

دانلود از اینجا: ایدۀ ‹خوب› به‌مثابۀ یگانگیِ بود و باید در منطقِ هگل   این نوشتار از حیثِ محتوا، به‌نوبۀ خود یکی از اجزایِ درآمدی منطقی‌ست بر یک پروژۀ فراگیرتر دربارۀ متافیزیکِ مفهومِ «عُرف» در ساحتِ روحِ مطلق، و پی‌آمدهای عملیِ آن در عرصۀ روحِ ابژکتیو، بخصوص در حوزه‌هایِ سیاست و اجتماع. با تکیه بر […]

close
HomepageHomepage