خرداد ۰۶۱۳۹۸
 
صوتی: ایدۀ «خوب» در فلسفۀ هگل

در این گفتارِ کوتاه به برخی از جوانب جایگاه و ساختار منطقی مفهوم «خوب» در «علم منطق» هگل و همچنین برخی مصادیق آن در اخلاق و سیاست، به‌خصوص در ارتباط با مفهوم «عرف و اخلاقیات اجتماعی» (Sittlichkeit) در نزد هگل پرداخته‌ام.

خرداد ۰۴۱۳۹۸
 
صوتی: مفهوم «زندگی» چونان جان‌مایۀ مفهوم «روح» در فلسفۀ هگل

در این گفتار که در شهر فرانکفورت ارائه شد –و در پایان با پرسش و پاسخ حاضران همراه شد- به‌اختصار به بررسی مفهوم زندگی در نوشته‌های روزگار جوانی هگل پرداخته‌ام و این مفهوم را بخصوص در ارتباط تنگاتنگ آن با مفهوم روح در متون روزگار جوانی هگل و به‌خصوص در یکی از مشهورترین پاره‌نوشته‌های هگل جوان، یعنی پاره‌نوشتۀ معروف به Systemfragment von 1800 مورد بررسی قرار داده‌ام.

دی ۲۴۱۳۹۷
 
صوتی: روح سوبژکتیو و روح ابژکتیو در فلسفۀ هگل

این فایل صوتی گزارشی است در شرح مفهوم حق و روح ابژکتیو در دستگاه فلسفۀ هگل و رابطۀ آن با روح سوبژکتیو که در سمیناری در همین موضوع با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده‌های حقوق و فلسفه در شهر نورنبرگ ارائه شد.

اردیبهشت ۳۱۱۳۹۷
 
گفتار: افق حقیقت در فلسفۀ هگل

 در این گفتار که در «عمارت روبرو» به تاریخ سی اردیبهشت ۱۳۹۷ ارائه شد، پرداخته‌ام به ترسیم افق اندیشیدن به حقیقت در فلسفۀ هگل. فایل صوتی گفتار را می‌توانید از اینجا بارگیری کنید: Wahrheit یا مستقیم از اینجا بشنوید: —- برگۀ طرح بحث را می‌توانید از اینجا بارگیری کنید: Handout تز اصلی موضوع این گفتار: حقیقت به […]

شهریور ۱۸۱۳۹۶
 
صوتی: گفتارهایی پیرامون فلسفۀ هنر هگل

در این سلسله گفتارها پس از ترسیم طرحی از زمینه و زمانه‌ای که هگل درسگفتارهای فلسفه هنر خود را در آن عرضه کرده بود، خواهیم کوشید با تمرکز بر متن آلمانی مقدمۀ این درسگفتارها مدخلی بجوییم نه فقط به فلسفۀ هنر هگل، بلکه به دستگاه فلسفی او بطور کلی.   گفتار نخست: مقدمه لینک دانلود […]

close
HomepageHomepage